วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2562 : โรงเรียนบ้านเวียงฝางรับการประเมินติดตามเชิงประจักษ์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : โรงเรียนบ้านเวียงฝางจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : โรงเรียนบ้านเวียงฝางจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเวียงรัตน์ อาคารเวียงรัตย์สมโภชน์ 99 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 : โรงเรียนบ้านเวียงฝางจัดพิธีเบิกเนตรสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่ ๑ และพิธีเปิดผ้าแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖
วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 : บ. Learn Education เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบสำหรับครูคณิตศาสตร์/ครูคอมพิวเตอร์ และนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ณ ห้องคอมพิวเตอร์