ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติโรงเรียน บุคลากรโรงเรียน แผนผังโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา แผนที่ตั้งโรงเรียน
_________________________________________________________


_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________พิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
_________________________________________________________พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________โรงเรียนบ้านเวียงฝางจัดพิธีอำลาครูณณนวัตม์ การะเกตุ และครูศุภชัย ทรายผึ้ง
_________________________________________________________โรงเรียนบ้านเวียงฝางจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

undefined