ณ วันที่ 10.08.16 07:26
บาท/ลิตร
30.26
22.88
23.15
20.64
16.89
22.79
25.79
บาท/กิโลกรัม
12.53