ผู้บริหาร

นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/01/2015
ปรับปรุง 09/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 106063
Page Views 147343
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเวียงฝางรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1. รับการประเมินโรงเรียนสส่งเสริมสุขภาพ 28 ก.พ. 60
2. รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 03 ก.พ. 60
3. ทดสอบระดับชาติ ป.6 และ ม.3 04-05 ก.พ. 60
4. จัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาด ปี 2560 27 ม.ค. 60
5. อบรมลูกเสืออาสา กกต. 19-20 ม.ค. 60
งานกิจการนักเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
1.สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกระดับชั้น 01-03 มี.ค. 60
2.สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 17-20 ม.ค. 60
=
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com


ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
11 ก.พ. 60 ถึง 12 ก.พ. 60
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 จังหวัดลำปาง
24 ก.พ. 60 ถึง 27 ก.พ. 60
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 จังหวัดชลบุรี
ลิ้งค์น่าสนใจ